Vážení návštevníci, vitajte na webovej stránke nášho klubu.

Náš Klub vznikol v roku 2008 ako občianske združenie Veterán Klub - Martin, ktoré bolo zaregistrované 28.3.2008 na MV SR. Počas existencie klubu jeho členovia postupne prenikli do tajov renovácií, a "znovuoživenia" starých auto-moto veteránov a technických zariadení, ktoré vo svojej dobe plnili úžitkovú funkciu, no zub času a opotrebenie ich zavrhlo do zabudnutia. Naši členovia zväčša vlastnia auto-moto veterány z čias výroby v ČSSR a bývalého východného bloku s ktorými prišli do styku počas svojho života  v detstve, mladosti,na základnej vojenskej službe v zamestnaní. Mnohí ich zdedili po svojích starých rodičoch a nostalgia a láska k ním ich im nedovolila zlikvidovať- zošrotovať a naďalej sa o ne starajú.  Z času na čas ich predvedú verejnosti, ktorá z úžasom a radosťou pozerá na staručké ale o to zaujímavejšie auto-moto veterány, ktoré už na našich cestách nevidieť. Pripomínajú nostalgicky staré dobré časy. U našich členov nájdete nám všetkým dobré známe značky, ktoré brázdili Európu a svet, neboli výrobkami dnešného plánovaného zastarávania a slúžili svojou kvalitou a poctivým dielenským spracovaním svojej dobe: Jawa, ČZ, Tatran, Kawasaki,  Suzuki, Škoda, Praga, Tatra, Gaz, Buran, Trabant, Robur, Dácia atď. Postupne sa zapájame do slovenského a medzinárodného diania zberateľov historických vozidiel. Klub zorganizoval viaceré akcie, z ktorých niektoré sa stali tradičnými podujatiami. Samozrejme že bez pomoci sponzorov, priaznivcov, a občanov by sme nevedeli v dnešnej dobe existovať a robiť našu záujmovú činnosť, preto chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhajú finančne, materiálne, duševne a príspevkom 2% zo svojich daní. Veľké ďakujeme patrí  MATICI SLOVENSKEJ, ktorá nám poskytla priestory pre fungovanie našej klubovne, kde sa môžeme stretávať a plánovať ďalšiu činnosť. Nájdete nás na pešej zóne matičného námestia v dome Matice slovenskej tkz.(Beňuškov dom) alebo informácie o našich podujatiach a činnosti nájdete na nástenke pri obchodnom dome FIX.

Nástenka VKMČlenovia VK-Martin sa rôznou formou podieľajú na činnosti klubu. Je to zachovávanie tradícií, pomoc mládeži pri získavaní technickej zručnosti a záujmu o strojárske zamerania. Zachovávanie technických pamiatok, technických postupov  a technickej dokumentácie k historickým vozidlám a zariadeniam.Budeme radi, keď sa  informácie o našej činnosti stanú  inšpiráciou pre  ďalšie snaženie zberateľov historických vozidiel alebo priaznivcov tejto činnosti. Radi, Vás privítame v našich radoch ako nových členov.                                          

.                                                                        S pozdravom členovia VKM

Reklamné bannery